Reklama

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kategorii "Dobry Pracodawca 2022" dla AliplastSpółki Aliplast Sp. z o.o oraz Aliplast Extrusion Sp. z o.o., zostały docenione i wyróżnione tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kategorii „Dobry Pracodawca 2022”. Uzyskane wyróżnienia są wyrazem uznania dla polityki firmy opartej na partnerstwie, zaufaniu oraz szacunku dla człowieka.


Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie liderów w zakresie realizacji założeń CSR (Corporate Social  Responsibility -Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Grupa Aliplast  pragnie świadomie budować swoją markę – projektanta i producenta systemów aluminiowych dla budownictwa - zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.  Dlatego też, Grupa Aliplast (Aliplast Sp. z o.o o i  Aliplast Extrusion Sp. z o.o ) stawia na aktywne działania skierowane ku obszarom związanym z ochroną środowiska, polityką współpracy i dialogu ze społecznością lokalną.  Szczególną uwagę Grupa Aliplast zwraca na budowanie poprawnych relacji pracowniczych, tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków rozwoju (szkolenia, programy motywacyjne), dbałość o warunki pracy, wsparcie aktywności pracowniczych (sportowych Aliplast Running Team,  Aliplast Fishing Team, Grupa Żeglarska, Ekipa Górska, Drużyna Piłkarska), dbałość o równe warunki zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie Aliplast jest również ściśle związane z koncepcją zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorstwa, które zakłada, że działalność prowadzona przez Spółki nie ogranicza się jedynie do starań o zwiększanie wyników ekonomicznych, ale również obejmuje podejmowanie inicjatyw społecznych.

Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności organizowany jest od 15 lat przez redakcje Forum Biznesu i SpolecznieOdpowiedzialni.info.

Aliplast
press box